WELKOM BIJ MENSENDIECK HILVERSUM NOORD

img_monique

WELKOM BIJ MENSENDIECK HILVERSUM-NOORD


Wat is Mensendieck?Mensendieck is de naam van een paramedische behandelmethode. Oefentherapie-Mensendieck is vernoemd naar Bess Mensendieck, die in het begin van de 20e eeuw een systeem van oefeningen ontwikkelde gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en op spiergebruik gericht op vitaliteit.Bij de Mensendieck-therapie komen steeds meer jonge patiënten. Ongeacht de soort therapie is het merendeel van de patiënten tussen 25 en 64 jaar. Voor manuele therapie geldt dit zelfs voor vier op de vijf patiënten. Een op de vijf patiënten die gebruik maakt van fysiotherapie is ouder dan 65 jaar. Onder de patiënten die de oefentherapieën Mensendieck volgen zijn relatief veel jongeren. Zo zijn bijna twee van de vijf Mensendieck patiënten jonger dan 25 jaar. Bron:CBSWat is Oefentherapie Mensendieck?Pijn als gevolg van overbelasting, onvoldoende spierkracht, stress of verkeerde gewoonten is vervelend. Daarom is het belangrijk de basis van het probleem aan te pakken. Dat is precies wat Oefentherapie Mensendieck doet. Onderzocht wordt of gewrichten en spieren in balans zijn, in houding en tijdens beweging. Mensen worden zich bewust gemaakt van hun houding en beweging, waardoor ze deze kunnen verbeteren. Ze krijgen adviezen die zijn toegespitst op de persoonlijke (werk)situatie. Daarnaast krijgen ze oefeningen die onder andere gericht zijn op stabiliteit, coördinatie, kracht en het op een verantwoorde manier aanspannen en ontspannen van de spieren. En er worden ontspanningstechnieken gegeven. Ook wordt er, indien nodig, werkplek onderzoek gedaan.
Door het doen van de oefeningen en het naleven van de adviezen verminderd of verdwijnd de klacht, wordt bij chronische klachten de kwaliteit van leven in stand gehouden of wordt een klacht voorkomen.

Kenmerken van Oefentherapie Mensendieck zijn:  • 1.Inzicht krijgen in het klachtenpatroon
  • 2.Bewust worden van houding en beweging
  • 3.Pijnklachten leren voorkomen
  • 4.Harmonie creëren tussen lichaam en geest
  • 5.Werken aan de oorzaak en niet alleen aan de symptomen
  • 6.Toepassing in dagelijks leven
  • 7.Balans vinden tussen wat je lichaam aankan en wat je van je lichaam vraagt
  • 8.Doorbreken van het klachtenpatroon door gedragsverandering te stimuleren

Verschil tussen oefentherapie Mensendieck en oefentherapie Cesar zijn:Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Zij vond de methode te statisch, wilde meer gebruik maken van hogere tempo's en dynamische ritmes. Dit werd bekend als de Bewegingsleer Cesar. 
Een groot verschil is dat de Cesartherapeut de oefeningen voordoet, terwijl een oefentherapeut Mensendieck instrueert door middel van mondelinge instructie. Nog steeds zijn er echter veel overeenkomsten tussen Mensendieck en Cesar, en wordt er nauw samengewerkt. Het is dan ook mogelijk dat oefentherapeuten Mensendieck en Cesar elkaar kunnen vervangen.
De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, de VvOCM, is sinds 1 juli 2004 de nieuwe beroepsorganisatie van oefentherapeuten in Nederland. De VvOCM is het resultaat van een fusie tussen de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck.
De VvOCM behartigt de belangen van de aangesloten therapeuten en optimaliseert en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast wordt er gewerkt aan de naamsbekendheid en de marktpositie van de oefentherapie. De vereniging telt ongeveer 2.000 leden, gelijkelijk verdeeld over oefentherapie Cesar en Mensendieck.

img_monique